Sectiunea Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii


1. Proiect "Târgul European" - finanţat prin Europa pentru Cetăţeni

    Descrierea proiectului         Detalii proiect         Imagini proiect2. Proiect "Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş" - finanţat prin POR 2014-2020 , Axa 5.2

    Descrierea proiectului3. Proiect "Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor vacante şi neutilizate din zona centrală a oraşului Tăuţii Măgherăuş" - finanţat prin POR 2014 - 2020, Axa 5.2

    Descrierea proiectului4. Proiect "Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Tăuţii Măgherăuş bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă"- finantat prin POR 2014-2020, Axa 3.2

    Descrierea proiectului5. Proiect "Construire creşă cu 60 locuri, program normal în oraşul Tăuţii Măgherăuş", finantat prin POR 2014-2020, Axa 10.1.a

    Descrierea proiectului