Sectiunea Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii


Ghidul solicitantilor
Data Titlu Ghid-uri
16.03.2018 ANUNT DE PARTICIPARE - la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2018 vezi anunt
09.03.2018 Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile: cultură/sport/tineret - pentru anul 2018 în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 520.000,00 lei. vezi program
08.03.2018 pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret. vezi ghid
08.03.2018 pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultura. vezi ghid
08.03.2018 pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv. vezi ghid
Ghidul solicitantilor - consultare publica
Data Titlu Ghid-uri
10.01.2018 Pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret. vezi ghid
10.01.2018 pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultura. vezi ghid
10.01.2018 pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv pe anul 2018. vezi ghid


      05.01.2018 - Anunt public - Primaria Oraşului Tăuţii Măgherăuş anunta publicul interesat in privinta demararii procedurii de dezbatere publica in baza prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asupra documentului - Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) 2016-2020 Oraş Tăuţii Măgherăuş

    
 Vezi PMUD ianuarie 2018 
      Anunt - 28.12.2017


      06.11.2017 - Proiectul "Impreuna promovam toleranta si combatem euroscepticismul" a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului "Europa pentru cetăţeni"  -->  vezi BrosuraImagini de la eveniment
      25.07.2017 - Oraşul Tăuţii Măgherăuş, prin primar Ardelean Anton, anunţă lansarea proiectului "Împreună promovăm toleranţa şi combatem euroscepticismul", proiect cofinanţat prin programul "Europa pentru Cetăţeni" al Uniunii Europene, Acţiunea 2-Implicare democratică şi participare civică, măsura 1- Înfrăţire între oraşe, nr. de referinţă 588102-CITIZ-1- 2017-1- RO-CITIZ-TT.
Proiectul va fi implementat în perioada iulie-decembrie 2017, în parteneriat cu oraşele Tuchow (Polonia) şi Aszod (Ungaria) şi va găzdui o activitate transnaţională, care va avea loc în Tăuţii Măgherăuş în perioada 07-11.09.2017.

    


      10.06.2017 - Anunt public - Primaria Oraşului Tăuţii Măgherăuş anunta publicul interesat in privinta demararii procedurii de dezbatere publica in baza prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asupra documentului - Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) 2016 Oraş Tăuţii Măgherăuş

    
 Vezi Plan de mobilitate urbana 2016 
Documente elaborate
Nr. crt. Data Titlu Ghid-uri
1. 14.03.2017 Anunţ de interes public - orasul Tăuţii Măgherăuş, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, face cunoscute domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2017...         Vezi anunt          Cultura 

 Sport 

 Tineret 
2. 24.11.2016 Strategia de dezvoltare durabila a Orasului Tăuţii Măgherăuş - Perioada de programare 2014-2020 vezi strategia